Povpraševanje Prijave

Storitve

Kontakt

e-mail:
Pisarna: +386(0)51 646 444
Damijan ŠTEFANČIČ +386(0)41 782 601

Prijavnica

USPOSABLJANJE - KODA 95

Družba TIB Storitve d.o.o. v sodelovanju s Avto šola Ferdo organizira pridobitev in obnovitev kode95

Kaj je KODA 95

TEMELJNA POKLICNA KVALIFIKACIJA ZA VOZNIKE VIŠJIH KATEGORIJ (tovornih vozil in avtobusov)

Temeljna poklicna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu nadomešča program Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedežev, ukinjen z dnem 10.9.2008 in za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase, z dnem 10.9.2009.

Pridobitev temeljne kvalifikacije (koda 95) se vpiše v vozniško dovoljenje ali na izkaznico o vozniških kvalifikacijah. Potrebujejo jo vsi poklicni vozniki, ki opravljajo javne komercialne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedeži ter javne komercialne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase.

Pridobitev KODE 95

Temeljne kvalifikacije lahko pridobite na tri načine:

A) Kandidat uspešno zaključi srednje poklicno izobraževanje za voznika vozil v cestnem prometu. Izobraževalna organizacija mu poleg zaključnega spričevala izda še spričevalo o pridobljeni TK.

B) Pospešeno pridobivanje temeljnih kvalifikacij: v obliki obveznega tečaja, ki traja najmanj 140 ur, praktični izpit in  pisni izpit.

C) Preizkus znanja: praktični preizkus znanja, ki traja vsaj 2 uri, teoretični preizkus znanja, ki traja 180 minut in je sestavljen iz dveh delov: vprašanja, ki vključujejo več možnih odgovorov ter vprašanja, ki zahtevajo neposredni odgovor, študija primera.

Kdaj mora voznik obnoviti pridobljeno temeljno kvalifikacijo?

Splošno pravilo je, da mora voznik obnoviti pridobljeno temeljno kvalifikacijo in sicer vsakih 5 let pred potekom njene veljavnosti.

Zaradi različnih načinov pridobitve temeljne kvalifikacije, so zakonsko določeni roki, kdaj

Kako poteka redno usposabljanje?

Voznik se lahko odloči, da se bo pred potekom veljavnosti temeljne kvalifikacije udeležil 35 urnega tečaja ali pa, da se bo v obdobju 5 let vsako leto udeležil 7 urnega tečaja. 

Kaj bo redno usposabljanje obsegalo?

V okviru rednega usposabljanja bodo kandidati osvežili vsa znanja iz Kataloga znanj potrebnih za pridobitev temeljnih kvalifikacij in izvajanje rednega usposabljanja s poudarkom na varnosti v cestnem prometu in racionalni porabi goriva.

Podroben program rednega usposabljanja je v pripravi v okviru Ministrstva za infrastrukturo.

POGOJI: Izpit C ali D kategorije oziroma če je kandidat v fazi pridobivanja.

 c.o Avto šola Ferdo

Dodatne informacije in prijava

Za več informacij o opravljanju preizkusa znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije oziroma za oddajo prijave na redno usposabljanje nas pokličite na telefon 051 646 444 ali pišite na koda95@tib-storitve.si.