Povpraševanje Prijave

Storitve

Kontakt

e-mail:
Pisarna: +386(0)5 70 40 102
Registracije:
Petra JENKO +386(0)41 659 756
Damijan ŠTEFANČIČ +386(0)41 782 601

VARNOSTNI SVETOVALEC

VARNOSTNI SVETOVALEC ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA

Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih dejavnost obsega prevoz nevarnega blaga in s tovrstnimi prevozi povezano natovarjanje ali raztovarjanje morajo imenovati vsaj enega varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga in v kolikor ga nimajo zaposlenega jim naša družba nudi pogodbeno varnostno svetovanje.

Naloge varnostnih svetovalcev so:

 • preverjanje pravilnosti označevanja tovora,
 • svetovanje pri nabavi prevoznih sredstev in določanje zahtev zanje,
 • preverjanje opreme in postopkov v zvezi z nakladanjem, prevozom in razkladanjem nevarnega blaga,
 • natančno usposabljanje delavcev pri delu in prevozih z nevarnim blagom,
 • izvajanje ustreznih ukrepov in postopkov ob nesreči ali dogodku, ki bi lahko ogrozil varnost prevoza,
 • poizvedba in priprava natančnih določil o nesrečah med nakladanjem, prevozom in razkladanjem nevarnega blaga,
 • izvajanje ustreznih ukrepov za preprečitev nesreč ali hujših kršitev predpisov,
 • upoštevanje predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, pri izbiri pogodbenih strank,
 • preverjanje, ali imajo vsi zaposleni, ki nakladajo, prevažajo ali razkladajo nevarno blago, natančna navodila o delovnih postopkih,
 • uvedba ukrepov, s katerimi se poveča zavest o tveganju pri nakladanju, prevozu in razkladanju nevarnega blaga,
 • določitev in izvajanje postopkov preverjanja, s katerimi se zagotovi, da so na vozilu predpisane listine in varnostna oprema,
 • določitev in izvajanje postopkov preverjanja, s katerimi se zagotovi varnost pri nakladanju nevarnega blaga,
 • priprava letnega poročila, ki mora vsebovati najmanj podatke o količini prepeljanega nevarnega blaga po razredih ter podatke o izrednih dogodkih oziroma nesrečah z nevarnim blagom.