Povpraševanje Prijave

Storitve

Kontakt

e-mail:
ADR kontrolor:
Leo JENKO
05 70 40 147
041 659 783
Vodja KO:
Damijan ŠTEFANČIČ
MODRA ŠTEVILKA
080 80-19
041 782 601
Odgovorna oseba KO: Danilo ŠTEMBERGER 05 70 40 103
041 612 376

PREGLEDI VOZIL PO ADR

Na podlagi pooblastila izvajamo preglede cestnih vozil za prevoz nevarnega blaga v skladu z Evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR).

Posamično kontrolo vozila izvajamo na sedežu družbe ali na terenu.

TESNOSTNI/TLAČNI PREIZKUS

Na podlagi pooblastila izvajamo preglede in preizkuse premičnih cistern za prevoz nevarnega blaga v skladu z Evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR).

Vrsta kontrole:

  • prva kontrola,
  • redna (periodična kontrola),
  • vmesna kontrola,
  • kontrola tesnosti in odpornosti na tlak.

| Izjava o zaupnosti in nepristranskosti | Politika kakovosti | Splošni pogoji delovanja kontrolnega organa ADR |