Povpraševanje Prijave

Storitve

Kontakt

e-mail:
Damijan ŠTEFANČIČ: +386(0)41 782 601
Mavricij KASTELIC: +386(0)41 602 044
Leo JENKO : +386(0)41 659 783

PREGLEDI VOZIL PO ADR

Na podlagi pooblastila izvajamo preglede cestnih vozil za prevoz nevarnega blaga v skladu z Evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR).

Posamično kontrolo vozila izvajamo na sedežu družbe ali na terenu.

TESNOSTNI/TLAČNI PREIZKUS

Na podlagi pooblastila izvajamo preglede in preizkuse premičnih cistern za prevoz nevarnega blaga v skladu z Evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR).

Vrsta kontrole:

  • redni preizkus cisterne (tlačni preizkus)
  • vmesni preizkus cisterne (tesnostni preizkus)
  • izredna preizkus (po popravilu cisterne ali delovne opreme)

| Izjava o zaupnosti in nepristranskosti | Politika kakovosti | Splošni pogoji delovanja kontrolnega organa ADR | Akreditacijska listina |