Povpraševanje Prijave

Storitve

Kontakt

e-mail:
Pisarna: +386(0)5 70 40 102
Registracije:
Petra LIČAN JENKO +386(0)41 659 756
Damijan ŠTEFANČIČ +386(0)41 782 601

Prijavnica

ADR USPOSABLJANJE

1) USPOSABLJANJE VOZNIKOV/VOZNIC ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA - ADR USPOSABLJANJE

Usposabljamo voznike motornih vozil, ki prevažajo nevarno blago za pridobitev ADR certifikata.

1.1) OSNOVNI TEČAJ ZA VOZNIKE, KI PREVAŽAJO NEVARNE SNOVI V CESTNEM PROMETU, IN ZA OSEBE, KI PRI PREVOZIH SODELUJEJO

O programu:

Program je namenjen voznikom, ki bodo prevažali nevarne snovi. Z opravljenim osnovnim tečajem lahko vozniki prevažajo vse vrste nevarnih snovi razen razreda 1 (eksplozivne snovi), razreda 7(radioaktivne snovi) in pa tudi nevarne snovi v cisternah, kajti za slednje morajo poleg osnovnega, morajo kandidati opraviti tudi specialistični tečaj z izpitim.

K osnovnemu tečaju se lahko prijavi vsakdo, ki želi z vozili prevažati nevarno blago pod pogojem da je napolnil starost 21 let. Tečaj z izpitom pa lahko opravi vsaka polnoletna oseba in si s tem pridobi certifikat, le da dopolnjenega 21. leta lahko sodeluje pri prevozu nevarnega blaga kot spremljevalec, nikakor pa kakor voznik.

1.2) SPECIALISTIČNI TEČAJ ZA PREVOZ NEVARNIH SNOVI

Program je namenjen voznikom, ki poleg prevoza nevarnih snovi v klasičnih vozilih želijo prevažati nevarne snovi v pritrjenih ali snemljivih cisternah, kontejnerjih, baterijah posod in pa voznikom, ki želijo prevažati nevarno blago razreda 1- eksplozivne snovi.
Po uspešno opravljenem preizkusu znanja prejme voznik »ADR CERTIFIKAT Z VELJAVNOSTJO PETIH LET«

1.3) OBNOVITVENI TEČAJ ZA VOZNIKE, KI PREVAŽAJO NEVARNE SNOVI V CESTNEM PROMETU, IN ZA OSEBE, KI PRI PREVOZIH SODELUJEJO

Program je namenjen obnovi znanja in dopolnjevanju znanja z novostmi na področju prevozov nevarnih snovi.

K obnovitvenemu tečaju lahko pristopi kandidat, ki je opravil osnovno oz. specialistično usposabljanje za prevoz nevarnega blaga ter mu certifikat še ni potekel. Kandidati morajo opraviti obnovitveno usposabljanje in izpit »V LETU PRED POTEKOM« veljavnosti certifikata.

Po uspešno opravljenem preizkusu znanja prejme kandidat »ADR CERTIFIKAT Z VELJAVNOSTJO PETIH LET OD DATUMA POTEKA CERTIFIKATA«

2) NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (NPK) OPERATER/OPERATERKA PRI PREVOZU NEVARNEGA BLAGA

Organiziramo priprave in izpit za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Operater/Operaterka pri prevozu nevarnega blaga.

Poklicna kvalifikacija je delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.

Prijavnica

Prek spodnjega obrazca zbiramo prijave na aktualna izobraževanja. Izpolnite obrazec in se prijavite na usposabljanje: