Povpraševanje Prijave

Storitve

Kontakt

TIB Storitve d.o.o.
Šercerjeva 17, 6250 Ilirska Bistrica

Matična številka 1576143
ID štev. za DDV SI89511069

Predstavitev

Osnovni podatki

    

Firma TIB Storitve d.o.o.
Sedež podjetja Šercerjeva 17, 6250 Ilirska Bistrica
Matična številka 1576143
ID štev. za DDV SI89511069
Številka vpisa v sodni register Vl.066/10596500 pri Okrožnem sodišču v Kopru
Datum vpisa v sodni register 15.04.2002
Transakcijski račun 10100-0034975188 pri Banki Koper d.d.
19100-0010198246 pri Deželna Banka Slovenije d.d.

Zaposleni

VODSTVO

 • Danilo ŠTEMBERGER
 • Damijan ŠTEFANČIČ

FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

 • Matjaž Blokar
 • Marija Jenko

INFORMACIJSKA PODPORA

 • Simon Šabec

KONTROLNI ORGAN

 • Damijan Štefančič

PREGLEDI VOZIL PO ADR

 • Danilo Štemberger
 • Leo Jenko
 • Damijan Štefančič

LABORATORIJ (DELAVNICA) ZA TAHOGRAFE

 • Marko Valenčič

TEHNIČNI PREGLEDI

 • Adrijana Rolih
 • Damijana Kakež
 • Danica Gombač
 • Marko Valenčič
 • Igor Logar
 • Andrej Šestan
 • Sandro Mrvčič

ADR USPOSABLJANJE

 • Petra Jenko

PREGLEDI GASILNIH APARATOV

 • Robert Tomšič

Pridobljeni certifikati in listine

Kje nas najdete?