Povpraševanje Prijave

TIB Storitve d.o.o.

Šercerjeva 17, 6250 Ilirska Bistrica

Matična številka 1576143
ID štev. za DDV SI89511069

Pritožbe in pohvale

Zaposleni v družbi TIB Storitve d.o.o. si prizadevamo, da svoje storitve opravimo strokovno, kvalitetno in prijazno do strank. Vsako vaše mnenje ali pobuda sta pomembna za nas, ker lahko na ta način storitve nadgrajujemo in izboljšujemo.

Vaše cenjeno mnenje ali pobudo nam lahko posredujete na več načinov:

  • na brezplačno modro številko 080 80 19
  • po elektronski pošti na naslov
  • preko Knjige pohval in pritožb, ki je nahaja na tehničnih pregledih na sedežu podjetja na Šercerjevi 17, 6250 Ilirska Bistrica

Pomembno je, da pri posredovanju vašega mnenja zapišete:

  • uro dogodka
  • datum in kraj dogodka
  • navedbo dogodka / predloga
  • in ali želite tudi povratni odgovor

Vsak dogodek brez izjem s pomočjo navedenih podatkov bomo preverili in ustrezno ukrepali v skladu z našimi zmožnostmi.


Obrazec za oddajo pritožbe / pohvale