Povpraševanje Prijave

Storitve

Kontakt

TIB Storitve d.o.o.
Šercerjeva 17, 6250 Ilirska Bistrica

Matična številka 1576143
ID štev. za DDV SI89511069

Storitve

TIB STORITVE d. o. o. je podjetje z dolgoletno tradicijo na področju izvajanja tehničnih pregledov, ADR pregledov vozil in usposabljanja voznikov za prevoz nevarnega blaga


Na slovenskem trgu smo že dobrih 15 let. Naša osnovna dejavnost so tehnični pregledi in registracija vseh kategorij vozil, ob katerih nudimo zavarovanja in vse ostale povezane storitve, pregledi vozil po ADR, preizkušanje cistern, usposabljanje oseb v skladu z ADR in pregledi tahografov .

Za nekatere svoje storitve smo akreditirani za opravljanje dejavnosti po slovenskem standardu SIST EN ISO/IEC 17020:2012, stremimo pa k temu, da akreditiramo vse kontrolne storitve. Imamo implementiran standard kakovosti ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004.